‘Eftersom det finns mer att göra’ - rapporter

Vi lyssnar!

I de två rapporterna för "Because there is more to do" finns resultaten från deta initiativ av Bristol Myers Squibb.

I slutet av 2020 och början av 2021 genomförde BMS två enkätundersökningar där vi bad individer om feedback gällande kontakt mellan sjukvård och patient samt hur man ser på läkemedelsbolagen roll när det kommer till att stöda patienter utöver att tillhandahålla behandlingar enligt det traditionella synsättet. I en första, öppen undersökning bjöd vi in folk från åtta europeiska länder att delta i undersökningen. I en andra del av undersökningen bad vi patienter och vårdpersonal i Sverige att dela med sig av sina åsikter. Nedan hittar du resultaten i de båda rapporterna.  

Läs den europeiska rapporten
Läs den europeiska rapporten – en översikt av resultaten som framkommit i alla de åtta europeiska länderna.
Rapporten för Sverige
Rapporten för Sverige – återkoppling från patienter, anhöriga, patientorganisationer och vårdpersonal
Om initiativet

Vi är övertygade om att vi bör sträva efter att försöka göra mer för att hjälpa patienter (utöver att tillhandahålla läkemedel) och att det är i samarbeten med hälso- och sjukvården som vi möjliggör detta.

BMS Talks

Våra anställda svarar på feedback från patienter vårdpersonal och människor i allmänhet via en serie personliga videoklipp.

'Because there is more to do’ online summit

Den 30 september ordnade BMS en virtuell konferens med ledande experter från 8 europeiska länder, där vi grävde djupare i och diskuterade den främsta slutsatsen från undersökningen ”Because there is more to do”: patienters behov av psykiskt och emotionellt stöd genom hela sjukdomsresan.

466-SE-2100051