‘Because there is more to do’ online summit

‘Supporting Patients mental and emotional wellbeing throughout their treatment journey’ 

Vårt gensvar på feedbacken: Den 30 september ordnade BMS en virtuell konferens som var öppen för alla för att gräva djupare i och diskutera den främsta slutsatsen från undersökningen ”Because there is more to do”. Både patienter och sjukvårdspersonal har lyft behovet av psykiskt och emotionellt stöd genom hela sjukdomsresan som ett område där det finns mer att göra. 

 

Vi ville utforska detta område ytterligare vilket ledde fram till den virtuella konferensen där vi fick ta del av rörande berättelser från patienter runtom i olika länder där de berättade om den psykiska påverkan som deras sjukdom medfört. Detta följdes av en kort föreläsning där en expert på neuropsykologi gick igenom hur vi som människor rent kognitivt svarar på kroniska sjukdomstillstånd samt hur man kan jobba med stödmetoder för att hantera detta. Sedan tog en diskussionspanel vid, där 6 ledande experter inom olika områden fick ge sin syn på hur vi kan samverka och hitta samarbetsformer för att ännu bättre stötta människor som lever med sjukdom och ge möjlighet för patienter och deras närstående att må bättre.  

 

Ta gärna del av filmerna från mötet och lyssna in på diskussionerna kring ett utökat samarbete för att hitta givande lösningar som ger värde. 

 

Full Video

Dr Prins’ Presentation

Short Version

Debate

Survey findings

Testimonials 

 


Om initiativet

Vi är övertygade om att vi bör sträva efter att försöka göra mer för att hjälpa patienter (utöver att tillhandahålla läkemedel) och att det är i samarbeten med hälso- och sjukvården som vi möjliggör detta.

Nya insikter från två rapporter

“European Report” presenterar folks åsikter från åtta olika länder sammantaget; den lokala rapporten för Sverige ger oss en överblick av feedback från patienter och vårdpersonal i Sverige.

BMS Talks

Våra anställda svarar på feedback från patienter vårdpersonal och människor i allmänhet via en serie personliga videoklipp.