BMS Talks

‘Eftersom det finns mer att göra’

Vi svarar på er feedback. Som en del av detta initiativ adresserar anställda på BMS i Sverige och resten av Europa resultaten och feedbacken från respondenterna i en serie personliga filmer. Vi får in och publicerar dessa filmer efterhand, så kika gärna in här snart igen!


Om initiativet

Vi är övertygade om att vi bör sträva efter att försöka göra mer för att hjälpa patienter (utöver att tillhandahålla läkemedel) och att det är i samarbeten med hälso- och sjukvården som vi möjliggör detta.

Nya insikter från två rapporter

“European Report” presenterar folks åsikter från åtta olika länder sammantaget; den lokala rapporten för Sverige ger oss en överblick av feedback från patienter och vårdpersonal i Sverige.

'Because there is more to do’ online summit

Den 30 september ordnade BMS en virtuell konferens med ledande experter från 8 europeiska länder, där vi grävde djupare i och diskuterade den främsta slutsatsen från undersökningen ”Because there is more to do”: patienters behov av psykiskt och emotionellt stöd genom hela sjukdomsresan.

466-SE-2100051