Therese skriver krönikor om att leva med cancer


2016

Mariaskriver krönikor som vänder sig till cancerpatienter och anhöriga.

Under flera år skrev Maria Hellbom krönikor för BMS. Maria är legitimerad psykolog med en filosofie doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap. Läs hennes samlade krönikor här.