Försöker se framåt på de möjligheter som finns

Jag fick diagnosen ledgångsreumatism i vuxen ålder. Det var något som gamla damer fick, inte en medelålders man som jag. Jag visste inte någonting om sjukdomen och anade inte vilka följder den skulle få för mitt liv. Jag förstod nog inte heller att detta var något som måste gälla för resten av livet. Kort sagt, mitt liv vändes upp och ner.

Hälso- och sjukvården var mer upptagna med vad jag inte skulle eller kunde göra än med de möjligheter jag faktiskt hade. Alla de som jag var i kontakt med: sjuksköterskor, reumatologer, arbetsterapeuter, var väldigt problem- och sjukdomsorienterade. De tyckte att jag skulle röra mig så lite som möjligt. De införde helt enkelt många begränsningar för mig, men var baserat på den tidens kunskap.

Idag är träning väldigt viktigt och begränsningarna bestämmer man själv, naturligtvis inom rimliga gränser. Även sjukvården har blivit mycket mer inriktad på att se möjligheter istället för hinder, såväl privat som inom arbetslivet.

Kunskap om ens egen sjukdom och mediciner är väldigt viktig. I dagens samhälle har vi som användare/patienter ett jättestort ansvar – ansvaret för vår egen hälsa. Om man inte skaffar sig kunskap så kan man inte heller vara delaktig i den livslånga processen som det innebär att vara kroniskt sjuk.

/Kalle 63 år

Några av dessa krönikörer har fått en ekonomisk ersättning av Bristol-Myers Squibb. Texterna är ett personligt bidrag från personer med egen erfarenhet av t ex ledgångsreumatism.