Om sex och öppenhet

När jag var 25 år fick jag ett slaganfall. Jag blev förlamad i hela vänstra sidan och fick problem att hålla tätt (blev inkontinent).

Efter cirka ett halvår med sjukgymnastik blev jag mycket bättre, och jag fick tillbaka mycket av livsgnistan. Det faktum att jag var gift och hade en otroligt hjälpsam och snäll man som hjälpte mig genom problemen vartefter de uppstod, var väldigt viktigt för mig. Då jag och min man en kväll hade njutit av god mat och dryck, kände vi att tiden var inne för lite intimitet. Jag var väldigt spänd, och var nog rädd för att göra både min man och mig själv besviken, för det kändes som det var första gången.

Det gick bra, men jag hade ju inte förstått att man även kan ha nedsatt hälsa i underlivet. Jag pratade med en urolog om problemen, och fick svar på det som jag funderade på, min man var också med in till urologen. Det hjälpte mig väldigt mycket att ha min man vid min sida, och vi blev ännu tryggare med varandra, och problemen blev lättare att acceptera. Nu är livet bara härligt för mig.

Kvinna 30 år

Några av dessa krönikörer har fått en ekonomisk ersättning av Bristol-Myers Squibb. Texterna är ett personligt bidrag från personer med egen erfarenhet av t ex stroke.