Samhällskontakter


Samhällskontakter

I Sverige ställs höga krav på att medborgarna ska få en god och kvalitativ vård, samtidigt som det blir allt mer komplext att nå ut med nya innovativa mediciner till patienter som behöver dem. Vi som arbetar med samhällskontakter arbetar med att möjliggöra en dialog mellan olika aktörer inom vården, en dialog som kan ta oss närmare vårt gemensamma mål; att förbättra vården och hälsan, och att möjliggöra tidig och ordnad tillgång till nya innovativa behandlingar.

Kom gärna med förslag och synpunkter på vad just du önskar ha en dialog kring!

horizont logo

Horizont är en tidning utgiven av Bristol-Myers Squibb. Syftet är att belysa viktiga ämnen inom läkemedelsområdet på ett balanserat och nyanserat sätt. Med kunskap vill vi väcka tankar och stimulera till dialog.

STOPPA PROPPEN

Horizont Stoppa-proppen

Fler och fler med förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande läkemedel för att minska risken för stroke. Men än är det en bit kvar till Socialstyrelsens mål. Samtidigt har ungefär 100 000 personer flimmer utan att veta om det. Kunskapen om hur vården kan hitta dem växer. Är det dags för screening?

 

Juni - 2017

FRITT FLÖDE

Horizont Fritt flöde

På 30 år har blodcancer utvecklats till en sjukdom som många lever länge med. Det innebär nya utmaningar: Hur ska patienternas sporadiska besök i vården organiseras effektivt? Hur ska alla patienter få tillgång till nya behandlingar och stöd att leva med en kronisk sjukdom? Blodcancer är också en av de cancerformer som drabbar barn.

 

December - 2016

LURA DÖDEN

Horizont Lura döden

Om att cancer är på väg att bli en kronisk sjukdom och vilka konsekvenser det får för sjukvården.

 

Juni - 2016

HÅLL ANDAN

Horizont Håll andan

Ett nummer om lungcancer, en av de cancerformer som dödar flest i Sverige och där nya behandlingsalternativ står för dörren. Är sjukvården redo?

 

December - 2015


Bristol-Myers Squibb i Almedalen

På den här sidan kan du hitta information om Bristol-Myers Squibbs aktiviteter i Almedalen under 2015, 2016 och 2017.

Almedalen

Om immunonkologi

Immunterapi är en behandlingsform som på olika sätt stimulerar kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancer. Här kan du se en film som förklarar hur immunterapi fungerar.

Se film (Längd: 1:45)

Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppena.

Se filmerna här

patient- och intresseorganisationer

Samarbeten med patient- och intresseorganisationer

Vi samarbetar med ett flertal patient- och intresseorganisationer i syfte att förbättra situationen för patienter och anhöriga. Vi söker alltid nya samarbeten, kontakta oss gärna om du är intresserad!
Socialt ansvar

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar. I vårt sociala ansvarsarbete finns program på både global och lokal nivå.