Samhällskontakter

I Sverige ställs höga krav på att medborgarna ska få en god och kvalitativ vård, samtidigt som det blir allt mer komplext att nå ut med nya innovativa mediciner till patienter som behöver dem. 


Vi som arbetar med samhällskontakter arbetar med att möjliggöra en dialog mellan olika aktörer inom vården, en dialog som kan ta oss närmare vårt gemensamma mål; att förbättra vården och hälsan, och att möjliggöra tidig och ordnad tillgång till nya innovativa behandlingar.

Kom gärna med förslag och synpunkter på vad just du önskar ha en dialog kring!


Horizont

Tidningen Horizont

Horizont är en tidning utgiven av Bristol-Myers Squibb. Syftet är att belysa viktiga ämnen inom läkemedelsområdet på ett balanserat och nyanserat sätt. Med kunskap vill vi väcka tankar och stimulera till dialog.

Twitter logo

BMS Sverige på Twitter

Här twittrar Bristol-Myers Squibb i Sverige om aktuella ämnen inom life science.


Vår närvaro i Almedalen

På den här sidan kan du hitta information om Bristol-Myers Squibbs aktiviteter i Almedalen under 2018.

Vårt samarbete med patient- och intresseorganisationer

Vi samarbetar med ett flertal patient- och intresseorganisationer i syfte att förbättra situationen för patienter och anhöriga. Vi söker alltid nya samarbeten, kontakta oss gärna om du är intresserad!

Våra medlemskap i branschorganisationer

Vi är medlemmar i två branschorganisationer som arbetar för en hållbar och konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige: LIF – de forskande läkemedelsföretagen samt SwedenBIO, branschföreningen för life science-industrin.

NOSE1902894-01-01