Horizont


Tidningen Horizont syftar till att belysa viktiga ämnen inom läkemedelsområdet på ett nyanserat och balanserat sätt, väcka tankar samt stimulera till dialog. Läs Horizontont online eller beställ pappersutåvan.

horizont logo

STOPPA PROPPEN

Horizont Stoppa-proppen

Fler och fler med förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande läkemedel för att minska risken för stroke. Men än är det en bit kvar till Socialstyrelsens mål. Samtidigt har ungefär 100 000 personer flimmer utan att veta om det. Kunskapen om hur vården kan hitta dem växer. Är det dags för screening?

Juni - 2017

 

FRITT FLÖDE

Horizont Fritt flöde

På 30 år har blodcancer utvecklats till en sjukdom som många lever länge med. Det innebär nya utmaningar: Hur ska patienternas sporadiska besök i vården organiseras effektivt? Hur ska alla patienter få tillgång till nya behandlingar och stöd att leva med en kronisk sjukdom? Blodcancer är också en av de cancerformer som drabbar barn.

 

December - 2016

LURA DÖDEN

Horizont Lura döden

Om att cancer är på väg att bli en kronisk sjukdom och vilka konsekvenser det får för sjukvården.

 

Juni - 2016

HÅLL ANDAN

Horizont Håll andan

Ett nummer om lungcancer, en av de cancerformer som dödar flest i Sverige och där nya behandlingsalternativ står för dörren. Är sjukvården redo?

 

December - 2015


OJÄMN PULS

Horizont Ojämn puls

I detta nummer avhandlas hjärtflimmer och stroke samt hur en 70-årig vårdtradition utvecklas och nya möjligheter till modern vård erbjuds.

 

Juni - 2015

FRISKARE BLOD

Horizont Friskare Blod

Temat för detta nummer är Hepatit C och den nya generationens behandling av sjukdomen. Vilka krafttag krävs? Fler kan få hjälp.

 

Januari - 2015

UNDER HUDEN

Horizont Under huden

Om immunterapi, kroppens egna vapen mot cancer, och ordnat införande av nya läkemedel.

 

Juni - 2014

Då Horizont strävar efter att vara tillgänglig för alla intresserade målgrupper kan patientföreningar, intresseorganisationer, patienter och anhöriga ta del av tidningen digitalt på sin dator, surfplatta eller mobiltelefon.

devices

Behov av uppdaterad kunskap hos vårdaktörer

Den snabba utvecklingen av nya behandlingar inom en rad sjukdomsområden ställer höga krav på kunskap hos sjukvårdspersonal och andra aktörer inom vården. Därmed är det viktigt att kunskap om behandling av sjukdomar med stora medicinska behov sprids tidigt och på ett balanserat sätt. Horizont hoppas kunna bidra med relevanta kunskaps- och diskussionsunderlag till vården, beslutsfattare, politiker och läkemedelsindustrin för att uppnå största möjliga patientnytta. Det aktuella temat kommer att belysas ur olika perspektiv, via intervjuer och artiklar med patienter, sjukvårdspersonal, beslutsfattare samt ledande namn inom forskningen.