Almedalen


Almedalen 2018

Snabbare upptag av nya innovationer för en mer jämlik vård

För sjätte året i rad arrangerade vi ett seminarium i Almedalen på temat cancer, innovationer och vad de betyder för utvecklingen av vården. Årets seminarium handlade om införandet av nya innovationer inom vården, både vad gäller ny teknik och nya terapier, och hade rubriken ”Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?”  

Läs mer

Kan vi halvera strokefallen på tio år?

För femte året i rad arrangerade BMS tillsammans med Pfizer ett seminarium i Almedalen på temat förmaksflimmer. Medverkade gjorde Tord Juhlin, Inger Ros, Kjell Holm, Christer Jonsson och Anna-Lena Hogerud.

Läs mer

crowd

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Immunterapi öppnar nya möjligheter att behandla cancer. I Sverige finns ett flertal godkända läkemedel på området och det finns landstingsgemensamma nationella rekommendationer som pekar ut vilka patienter som ska ha behandlingarna.  Men fortfarande når behandlingsrekommendationerna inte fullt ut i sjukvården.

Läs mer

Referat från Almedalsseminarium 3 juli 2018

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Referat från Almedalsseminarium 3 juli 2018

Ladda ner PDF

Almedalen 2017

4:46

Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?

Se en film från seminariet som fokuserade på de alternativ som finns till nationell screening för förmaksflimmer, eftersom Socialstyrelsen under våren 2017 kom fram till att de inte rekommenderar detta. Deltog i seminariet gjorde Johan Engdahl, Anna Starbrink, Inger Ros och Jonas Andersson.

6:32

Kan bättre kunskapsstyrning göra vården jämlik?

De senaste åren har ökad centralisering blivit statens och myndigheternas huvudsakliga strategi mot en ojämlik vård. Många steg har redan tagits för att förbättra cancervården, men kommer landstingen klara att ge en jämlik vård? Och hur ska det gå till?

50:35

Från värdebaserad vård till innovation på 52 timmar

Hur skapar man bäst vård med utgångspunkt från patientens behov? Hur hänger innovation ihop med värdebaserad vård, patientdelaktighet och digitalisering? Under ett ”innovation race” i december samarbetade sjukvård, industri och patienter för att utveckla nya förslag för bättre behandling.

52:58

Patientdelaktighet för bättre innovationer – kan Sverige leda vägen?

I december arrangerades ett ”innovation race” i Uppsala, där industri, sjukvård och patienter utvecklade nya förslag för bättre vård. Med utgångspunkt i detta diskuterar vi följande: Hur kan patienter driva innovation? Hur bör sjukvården samverka med industrin för att få fram innovationer?

speaker

Förbättrad kunskapsstyrning för en mer jämlik cancervård

För femte året i rad arrangerade vi ett seminarium i Almedalen på temat cancer, nya innovativa läkemedel och vad de betyder för utvecklingen av vården. Årets seminarium handlade om hur bättre kunskapsstyrning kan bidra till att förbättra cancervården, med rubriken Kan bättre kunskapsstyrning göra cancervården jämlik?

Läs mer

crowd

Vilka är alternativen till nationell screening för förmaksflimmer?

För fjärde året i rad arrangerade BMS tillsammans med Pfizer ett seminarium i Almedalen på temat förmaksflimmer. Tidigare år har fokus varit bland annat nationell screening.

Läs mer