Kort om läkemedel


Kort om läkemedel

LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation som Bristol-Myers Squibb är medlemmar av, har tagit fram en serie utbildningsfilmer som bland annat beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen. Filmerna är mellan 2 och 20 minuter långa och har en tänkt ordning men går förstås att ses separat. Här nedan kan du se de första sex avsnitten. 

För mer information och samtliga avsnitt, besök LIF.se   

1. Introduktion

Introduktion till filmserien "Kort om läkemedel" som bl.a. beskriver hur filmerna är tänkta att användas.

2. LIF

En beskrivning av LIF och LIFs uppdrag som branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen.

3. Etiska regler

Finns det etiska regler för läkemedelsbranschen? Hur fungerar de, vilka berörs och hur säkerställs efterlevnaden?


4. FASS

Fass är hälso- och sjukvårdens samt allmänhetens samlade information om läkemedel. Fass uppdateras kontinuerligt.

5. Anatomi

En kort introduktion till anatomiska strukturer dvs. hur kroppen är uppbyggd och fungerar.

6. Läkemedelsutveckling

Hur tas läkemedel fram? Hur lång tid tar det och vilka krav ställs?