Forskning & Partnerskap

Vår vision är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel till patienter genom vår forskning och strategiska partnerskap.


Fokus på forskning

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. 
petri dish
Forskare som undersöker läkemedel med skyddsglasögon

Våra forskningsområden

Vår forskning och utveckling fokuserar på ett antal centrala terapiområden.
Vår pipeline

Vår pipeline

Vår pipeline är fokuserad på sjukdomsområden som vi tror har bäst möjlighet att leverera effektiva läkemedel till patienter.

Fokus på forskning

Pågående kliniska prövningar

BMS bedriver kliniska studier i Sverige. För att delta i en klinisk studie är det många kriterier som ska vara uppfyllda och det är den behandlande läkaren som gör bedömningen om du som patient kan delta eller inte.

Partnerskap i kliniska prövningar

Vår vision är att vara den självklara partnern för högkvalitativa forskningscenter. Vi samarbetar även med andra forskande läkemedelsföretag för att i ännu högre grad stödja forskning och utveckling av läkemedel.

Ett läkemedel blir till

Att ta fram ett nytt läkemedel är en lång och komplicerad process med många steg som börjar med idén om hur ett medicinskt behov skulle kunna tillgodoses föds.


Två forskare som fyller ampuller

Samarbeten    

Vi letar aktivt efter samarbetspartners med tillgång till den allra senaste forskningen som ett komplement till den forskning som kommer från våra egna laboratorier. Vårt affärsutvecklingsteam samarbetar med forskning och utveckling (FoU) och organisationer världen över för att utveckla transformerande läkemedel.