Fokus på forskning

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.


perti dish

Vi ger högsta prioritet åt att snabbt och effektivt utveckla produkterna i vår pipeline, med fokus på att möta, och överträffa, våra kunders behov av nya innovativa mediciner. De senaste tio åren har vi lyckats leverera 15 nya mediciner till svårt sjuka patienter. Med detta är vår forskningsorganisation en av de mest produktiva i industrin.

2016 investerade vi 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling för att möjliggöra upptäckt och utveckling av nya mediciner. Fler än 100 forskningsprogram och substanser – representerade i alla stadier – tas fram i vår pipeline. Forsknings- och utvecklingsprocessen är tidskrävande och dyrbar. Det kan krävas investeringar på mer än 6 miljarder kronor och ta mer än 10 år för att utveckla en substans från laboratoriebänken till färdigt läkemedel.

För Bristol-Myers Squibb innebär godkännandet av ett nytt läkemedel ofta bara början av en fortsatt ständig utveckling. Under den tid en medicin har patentskydd fortsätter vi att investera i vetenskaplig kompetens, för att ytterligare kunna fastställa läkemedlets roll i behandlingen av andra svåra sjukdomar. Även efter det första godkännandet av en ny substans kan varje läkemedel godkännas för ytterligare indikationer och sjukdomar.

Vår pärlbandsstrategi

Bristol-Myers Squibb har förbundit sig att hjälpa patienter i deras kamp mot svåra sjukdomar. För att påskynda upptäckt och utveckling av nya preparat, kompletterar och utökar vi våra interna kompetenser med innovativa allianser, partnerskap och företagsförvärv.

Vi kallar detta vår pärlbandsstrategi. De senaste pärlorna omfattar flera förvärv och partnerskap med dynamiska bioteknikföretag. Dessa pärlor ger oss ytterligare tillgångar i form av kunskap, forskning och substanser, inte minst inom bioteknik och framtidens cancerbehandlingar.