Pågående kliniska prövningar


BMS bedriver kliniska studier i Sverige. För att delta i en klinisk studie är det många kriterier som ska vara uppfyllda och det är den behandlande läkaren som gör bedömningen om du som patient kan delta eller inte.

På den här sidan listar vi kliniska studier som för närvarande rekryterar patienter. Denna lista uppdateras regelbundet. BMS ansvarar inte för innehållet på de externt länkade webbsidorna listade nedan.

Cancersjukdomar

Triangle Icon

Reumatologiska sjukdomar

Triangle Icon

Allmän information om kliniska studier i Sverige: www.kliniskastudier.se