Läkemedelsutveckling - Steg för steg


Här följer en sammanfattning om de olika stegen för hur ett läkemedel blir till.

Steg 1 - En idé föds

Triangle Icon

Steg 2 - En substans prövas fram

Triangle Icon

Steg 3 - Fas I-studie

Triangle Icon

Steg 4 - Fas II-studie

Triangle Icon

Steg 5 - Fas III-studie

Triangle Icon

Steg 6 - Ansökan till läkemedelsmyndighet

Triangle Icon

Steg 7 - Läkemedlet kan nu marknadsföras

Triangle Icon

Steg 8 - Tillverkning

Triangle Icon

Steg 9 - Omregistrering vart 5:e år

Triangle Icon

Steg 10 - FAS IV-studier

Triangle Icon

Steg 11 - Ny beredningsform

Triangle Icon

Steg 12 - Nytt användningsområde forskas fram

Triangle Icon

Steg 13 - Säker användning

Triangle Icon