Ett läkemedel blir till


BMS bedriver kliniska studier i Sverige. För att delta i en klinisk studie är det många kriterier som ska vara uppfyllda och det är den behandlande läkaren som gör bedömningen om du som patient kan delta eller inte.

På den här sidan listar vi kliniska studier som för närvarande rekryterar patienter. Denna lista uppdateras regelbundet. BMS ansvarar inte för innehållet på de externt länkade webbsidorna listade nedan.

Steg 1 - En idé föds

Triangle Icon

Steg 2 - En substans prövas fram

Triangle Icon

Steg 3 - Fas I-studie

Triangle Icon

Steg 4 - Fas II-studie

Triangle Icon

Steg 5 - Fas III-studie

Triangle Icon

Steg 6 - Ansökan till läkemedelsmyndighet

Triangle Icon

Steg 7 - Läkemedlet kan nu marknadsföras

Triangle Icon

Steg 8 - Tillverkning

Triangle Icon

Steg 9 - Omregistrering vart 5:e år

Triangle Icon

Steg 10 - FAS IV-studier

Triangle Icon

Steg 11 - Ny beredningsform

Triangle Icon

Steg 12 - Nytt användningsområde forskas fram

Triangle Icon

Steg 13 - Säker användning

Triangle Icon