Samhällskontakter

Dialog och samarbete är vägen framåt

På BMS arbetar vi för dialog och samarbete mellan alla viktiga intressenter inom Life-science sektorn och hälso- och sjukvården. Genom dialog kommer olika perspektiv och lösningar fram, som når längre ur ett patient- och samhällsperspektiv. Vi vill bidra till att fånga upp det värde som läkemedel kan bidra med, för att skapa en kostnadseffektiv och patientcentrerad sjukvård – där Sveriges resurser används rätt och leder till jämlik vård.

Vilka möjligheter finns det för svensk hälso- och sjukvård?

 

Vi är alla patient eller närstående under olika tillfällen i våra liv. Tilliten till hälso- och sjukvården är inte bara viktig, den är en central och demokratisk värdegrund för att samhället ska kunna utvecklas och kunna generera trygghet och hälsa. Vården är en av de viktigaste frågorna ute i samhället idag.

En betydande del av samhällets resurser går till sjukvården och därför är det viktigt att vårdens resurser används väl, bidrar till hållbarhet, goda hälsoutfall och bidrar till att långsiktigt stärka befolkningens hälsa. Genom dialog kommer olika perspektiv och lösningar fram, som når längre ur ett patient- och samhällsperspektiv.

Bristol Myers Squibb vill vara en del av den viktiga dialogen och bidra med den kunskap och erfarenhet vi har.

Tips!

Läs tidningen Horizont om värdet av läkemedel och innovationer i hälso- och sjukvården.

 


Världscancerdagen 2022 - Nätverket mot Cancer - Tema jämlik vård
Världscancerdagen 2022

Den 4 februari varje år infaller Världscancerdagen, instiftad av the Union for International Cancer Control (UICC) i syfte att inspirera och uppmuntra till agerande för en framtid där cancer inte längre finns. I Sverige arrangeras årligen denna dag en konferens av Nätverket mot cancer där viktiga aktörer och viktiga frågor uppmärksammas.

Vårt samarbete med patient- och intresseorganisationer
Vårt samarbete med patient- och intresseorganisationer >

Vi samarbetar med ett flertal patient- och intresseorganisationer i syfte att förbättra situationen för patienter och anhöriga. Vi söker alltid nya samarbeten, kontakta oss gärna om du är intresserad!


Horizont

Tips!

Läs tidningen Horizont om värdet av läkemedel och innovationer i hälso- och sjukvården.

Twitter

BMS Sverige på Twitter

Här twittrar Bristol Myers Squibb i Sverige om aktuella ämnen inom life science.

NOSE1902894-01-01