Samhällskontakter

Vårt ansvar och engagemang

I vårt dagliga arbete träffar vi människor från alla led i vårdkedjan. Du är en viktig del av den oavsett om du är forskare, politiker, läkare, patient eller närstående. Genom samarbete och förståelse för de olika delarna, kan vi tillföra ännu mer värde i vårdkedjan.

 

Här hittar du mer information om våra engagemang, våra samarbeten och våra samtal med intresseorganisationer, patientföreningar och beslutsfattare.

Vi som arbetar med samhällskontakter arbetar med att möjliggöra en dialog mellan olika aktörer inom vården, en dialog som kan ta oss närmare vårt gemensamma mål; att förbättra vården och hälsan, och att möjliggöra tidig och ordnad tillgång till nya innovativa behandlingar.

Kom gärna med förslag och synpunkter på vad just du önskar ha en dialog kring!

Horizont

Tidningen Horizont

Horizont är en tidning utgiven av Bristol Myers Squibb. Syftet är att belysa viktiga ämnen inom läkemedelsområdet på ett balanserat och nyanserat sätt. Med kunskap vill vi väcka tankar och stimulera till dialog.

Twitter

BMS Sverige på Twitter

Här twittrar Bristol Myers Squibb i Sverige om aktuella ämnen inom life science.

Almedalen
Vår närvaro i Almedalen >

På den här sidan kan du hitta information om Bristol Myers Squibbs aktiviteter i Almedalen under 2018.

Vårt samarbete med patient- och intresseorganisationer
Vårt samarbete med patient- och intresseorganisationer >

Vi samarbetar med ett flertal patient- och intresseorganisationer i syfte att förbättra situationen för patienter och anhöriga. Vi söker alltid nya samarbeten, kontakta oss gärna om du är intresserad!

NOSE1902894-01-01