Möt oss i diskussion om vården

Här hittar du seminarier som vi arrangerar eller deltar i. Ofta finns det möjlighet för dig att delta, antingen fysiskt eller virtuellt. Några aktuella ämnen är cancervård nära hemmet och hur vi kan använda våra resurser ännu mer träffsäkert – för patientens bästa.

Hur hälso- och sjukvården utvecklas är något som de flesta svenskar har en relation till. Vi tar gärna ställning, men framför vill vi lyssna till hur patienter upplever vården, hur politiker och tjänstemän kan omsätta förändringar inom vården och hur akademin kan skapa utrymme för ännu mer klinisk forskning.

Här träffar du oss i höst
 

Folkhälsodalen

Vi gästar Folkhälsodalen och vi vill tillsammans med andra aktörer diskutera frågan om hur vi kan ge mer hopp till patienter tack vare cancervård nära hemmet. Vi vill också reda ut vad hälsoekonomi är och hur vi effektiviserar sjukvården med bibehållen kvalitet och effektivt utnyttjande av resurser.

9 november kl. 11:10
Nya behandlingar, nytt hopp – kan en nära cancervård vara lösningen?

9 november kl. 13:10
Seminarium om sjukvårdsekonomi, samhällsekonomi, god hälsa – vad är viktigast?

Välkommen att anmäla dig här

Medicon Village

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och under de senaste åren har kommuner och regioner i allt högre grad inriktat sig på att vård och omsorg ska ske nära patienten. Med ökade förväntningar på en patientnära vård som är både jämlik, säker och tillgänglig, kommer nya behov att behöva tillgodoses.

Under seminariet diskuterar företrädare för patientorganisationer, politiska partier, vården i Skåne och life science-industrin hur långt vi har kommit och hur vi kan samverka för att påskynda omställningen mot god och nära vård med patientens behov som utgångspunkt.

14 november
Samverkan för god och nära vård – så går vi från ord till handling!

Välkommen att anmäla dig här