ยินดีต้อนรับ ถึง บริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ - ประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา:

บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคร้ายแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบป์ มุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ รวมถึงใส่ใจและเข้มงวดเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่มีคุณภาพ ไว้เพื่อตอบโจทย์ของผู้ป่วย  และพยายามทีจะให้นวัตกรรมของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในวงกว้าง โดยการพยายามผลักดันและสนับสนุนนโยบายเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ  เราใส่ใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางและเที่ยงตรง

เข้าเว็ปไซด์ของเราเพื่อรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้องเรียนคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือขอข้อมูลทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อมูลทางการแพทย์:

โทร (ฟรี):‎ ‎001 800 441 2067‎ 

อีเมล: MedInfo.Thailand@bms.com

หากท่านต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้องเรียนคุณภาพผลิตภัณฑ์

โทร (ฟรี):‎ 001 800 441 2067

อีเมล: MedInfo.Thailand@bms.com