ยินดีต้อนรับ ถึง บริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ - ประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

บริสตอล ไมเยอร์ส สควิบป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคร้ายแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  บริสตอล ไมเยอร์ส สควิบป์ มุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ รวมถึงใส่ใจและเข้มงวดเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่มีคุณภาพ ไว้เพื่อตอบโจทย์ของผู้ป่วย  และพยายามทีจะให้นวัตกรรมของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในวงกว้าง โดยการพยายามผลักดันและสนับสนุนนโยบายเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ  เราใส่ใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางและเที่ยงตรง

เข้าเว็ปไซด์ของเราเพื่อรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้องเรียนคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือขอข้อมูลทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อมูลทางการแพทย์

ติดต่อสอบถามทางการแพทย์ได้ที่:‎

โทร (ฟรี):

             อีเมลMedInfo.Thailand@bms.com

หากท่านต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้องเรียนคุณภาพผลิตภัณฑ์:

โทร (ฟรี):

             อีเมลMedInfo.Thailand@bms.com