Bristol Myers Squibb - Global Biopharmaceutical Company


O společnosti Bristol Myers Squibb Česká republika

Bristol Myers Squibb Česká republika poskytuje své léky pacientům v České republice od roku 1991. Ve společnosti Bristol Myers Squibb Česká republika je smyslem a cílem práce našich zaměstnanců pomoci pacientům zvítězit nad vážnými nemocemi. Náš tým se věnuje výzkumu, vývoji a poskytování život zachraňujících a život zlepšujících inovativních léků. Naši úspěšnost jako vůdčí společnosti v oblasti biofarmak hodnotíme pozitivním přínosem, který jsme přinesli do života našich pacientů. 

 

Informace o léčivých přípravcích (VPOIS)
Imunoonkologie: otázky a odpovědi
Informace o klinických studiích

NO-CZ-2100013