Informace o léčivých přípravcích (VPOIS)

Kde nás můžete kontaktovat:

Adresa: 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

Chcete-li oznámit nežádoucí účinky nebo závadu v kvalitě spojené s našimi přípravky nebo máte-li odborný dotaz k našim přípravkům:

Navštivte naše globální stránky, kde můžete oznámit nežádoucí účinky nebo závadu v kvalitě, či poptat medicínské informace v jiné zemi než České republice.

VPOIS

Veřejně odborná informační služba

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Držitel registračního rozhodnutí je rovněž povinen zpřístupnit text Příbalových informací humánních léčivých přípravků vhodným způsobem nevidomým a slabozrakým. V případě této potřeby využijte, prosím, audioslužbu na některém z následujících telefonních čísel: 221016136, 221016111.

Základní údaje o léčivých přípravcích jsou zpracovány shodně s příbalovými informacemi schválenými Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Považujeme za důležité zdůraznit, že Bristol-Myers Squibb nenese odpovědnost za následné škody a újmy vzniklé na základě využití či zneužití informací uvedených na těchto stránkách. Informace o přípravcích obsahují údaje týkající se různých zdravotních rizik, chorob a lékařských postupů. Veškeré uvedené informace nejsou v žádném případě náhradou profesionální zdravotní péče. Zde uváděné informace o přípravcích vázaných na lékařský předpis nesmí být použity k laické diagnóze a léčbě nemocí vlastních anebo nemocí druhých osob.


Seznam přípravků registrovaných v České republice:

Léčivý přípravek

 

Dostupnost
na trhu

Atripla

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

Baraclude

Baraclude 0,5 mg potahované tablety: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Baraclude 1 mg potahované tablety: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Baraclude 0,05 mg/ml perorální roztok: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

Empliciti

Empliciti 300 mg:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

 

Empliciti 400 mg:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Evotaz

Evotaz 300 mg/150 mg potahované tablety: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

Litalir

Litalir tvrdé tobolky: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

Maxipime

Maxipime 1 g prášek pro injekční roztok: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Maxipime 2 g prášek pro injekční roztok: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Nulojix

Nulojix 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

Opdivo

Opdivo 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok: 
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku
Karta pacienta

ANO

 

Orencia

Orencia 50 mg injekční roztok v předplněné stříkačce:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Orencia 87,5 mg injekční roztok v předplněné stříkačce:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Orencia 125 mg injekční roztok v předplněné stříkačce:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Orencia 125 mg injekční roztok v předplněném peru:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Orencia 250 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

Reyataz

Reyataz 100 mg tvrdé tobolky:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Reyataz 150 mg tvrdé tobolky:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Reyataz 200 mg tvrdé tobolky:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Reyataz 300 mg tvrdé tobolky:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Reyataz 50 mg perorální prášek:
Příbalová informace
Souhrn údajů o přípravku

NE

Sprycel

Sprycel 10 mg/ml prášek pro perorální suspenzi: 
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

 

NE

 

Sprycel 20 mg potahované tablety: 
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

 

ANO

 

Sprycel 50 mg potahované tablety
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

 

ANO

 

Sprycel 70 mg potahované tablety
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

ANO

 

Sprycel 80 mg potahované tablety
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Sprycel 100 mg potahované tablety
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

NE

 

Sprycel 140 mg potahované tablety
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

NE

Taxol

Taxol koncentrát pro infuzní roztok: 
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku

ANO

Yervoy

Yervoy 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku: 
Příbalová informace 
Souhrn údajů o přípravku
Informační brožura pro pacienty
Výstražná kartička pro pacienta

ANO