Transparentnost


Věříme v zajišťování otevřeného prostředí, které pomáhá budovat základy důvěry a respektu mezi našimi kolegy, zdravotnickými odborníky, pacienty, akcionáři a veřejností. Zpřístupňování informací je důležité, abychom mohli nadále provozovat naše podnikání podle nejvyšších standardů a v souladu s platnými zákony a předpisy.

Pevně ​​se soustředíme na naše poslání a svou odpovědnost za transparentnost bereme vážně. Předkládání zpráv o udržitelnosti je jasným příkladem oblasti, ve které budeme nadále pracovat na zvýšení transparentnosti, neboť prokazujeme pokrok směrem k našim cílům udržitelnosti 2020 (na našem firemním webu pro USA).

Interakce se zdravotnickými odborníky

Společnost Bristol Myers Squibb plně podporuje vyšší transparentnost ve vztazích mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky a organizacemi, a proto zajišťuje dodržování kodexu zpřístupňování informací EFPIA. Více informací naleznete na http://www.transparentnispoluprace.cz

Kodex zpřístupňování informací EFPIA (Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací)

Kodex zpřístupňování informací EFPIA byl přijat, což vyžadovalo, aby členské asociace přijaly ustanovení o transparentnosti do svých národních kodexů do 21. prosince 2013. Kodex zpřístupňování informací EFPIA stanoví pokyny pro členy EFPIA pro zpřístupňování určitých uskutečněných převodů hodnot na zdravotní odborníky a zdravotnické organizace. Příklady zveřejňovaných transakcí zahrnují informace o poskytnutí grantu zdravotnickým organizacím nebo poradenského poplatku za smluvené přednášky zdravotnických organizací.

Jako společnost, která je členem EFPIA plně podporujeme kodex zpřístupňování informací EFPIA o převodech hodnot od farmaceutických společností na zdravotnické odborníky a zdravotnické organizace a v roce 2016 začneme v souladu s kodexem zpřístupňování informací zveřejňovat platby evropským zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím. Doufáme, že to poslouží k vytvoření lepšího porozumění a nakonec k vybudování důvěry v opodstatněnost interakcí mezi průmyslem a lékařskou profesí.

Metodologie toho, jaké informace zpřístupňujemeNO-CZ-2100013