Naše zásady

V naší společnosti Bristol Myers Squibb řídí naše hodnoty a zásady každé naše rozhodnutí a zavazují nás k nejvyšší úrovni morálního a etického chování. Slibujeme, že budeme jednat podle našeho přesvědčení, že neocenitelnou složkou každého vyrobeného produktu je integrita jeho výrobce.

Zásady integrity

BMS standardy obchodního chování a etiky poskytují přehled důležitých politik a postupů při provádění obchodní činnosti společnosti zákonným, etickým a odpovědným způsobem.


Zásady integrity poskytují zaměstnancům společnosti konkrétní pokyny, které jim pomáhají s dodržováním těchto politik  a postupů. Řádná správa a řízení společností je pro integritu společnosti zásadní a pomáhá zajistit, že společnost Bristol Myers Squibb splňuje nejvyšší úroveň morálního a etického chování ve všech svých obchodních aktivitách.


Třetí strany

Uvědomujeme si, že třetí strany hrají v našem úspěchu důležitou roli. Usilujeme o to, abychom podnikali pouze s takovými třetími stranami, které sdílejí náš závazek dodržovat standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany (Standardy 3P). Podporujeme třetí strany v tom, aby přijaly a uplatňovaly standardy 3P a zavedly procesy a/nebo systémy na podporu provozu v souladu se všemi příslušnými zákony, předpisy, směrnicemi a průmyslovými kodexy. Specifické požadavky na dodržování standardů 3P jsou obsaženy ve smlouvách s třetími stranami.Nahlašování obav ohledně dodržování předpisů

Integrity Line společnosti Bristol Myers Squibb je telefonický a webový systém pro nahlašování důvěrných informací, který spravuje společnost Navex Global.

NO-CZ-2100013