Privacy Policy - Bristol Myers Squibb

Obecné oznámení o ochraně osobních údajů společnosti

Kliknutím zde si stáhnete nebo vytisknete kopii tohoto obecného oznámení o ochraně osobních údajů společnosti BMS.

Jste-li zdravotnickým odborníkem nebo se účastníte klinické studie společnosti BMS nebo výzkumného projektu, váš přístup k dalším oznámením je zde: Oznámení o ochraně osobních údajů zdravotnických odborníků | Oznámení o ochraně osobních údajů pacientů.

Náš závazek

Ve společnosti Bristol Myers Squibb (BMS) nám záleží na ochraně vašeho soukromí. Ochrana osobních údajů je pro nás něco víc než jen dodržování zákonů. Společnost BMS má za cíl shromažďovat, používat a sdílet informace, které o vás získáme, způsobem, který je v souladu s hodnotami naší společnosti, včetně vysokých etických standardů, integrity, inkluzivního a spravedlivého přístupu a transparentnosti. Máme specializovaný interní tým, který zkoumá, jak společnost BMS získává, shromažďuje, používá, sdílí, ukládá, předává, odstraňuje a chrání informace o vás. K ochraně vašich údajů využívá společnost BMS přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření. Pokud máte dotazy, které se týkají uplatňování vašich práv jakožto subjektu údajů a které nebyly zodpovězeny v tomto oznámení, kontaktujte nás na adrese  eudpo@bms.com nebo způsobem, který je popsán níže.

1. KDO JSME
2. ÚVOD – JAK SE NA VÁS TOTO OZNÁMENÍ VZTAHUJE
3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE ONLINE
4. JAKÉ INFORMACE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT
5. ODKUD ZÍSKÁVÁME INFORMACE O VÁS
6. MINIMALIZACE DAT
7. PRO JAKÉ ÚČELY SPOLEČNOST BMS ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE
8. JAK ODŮVODŇUJE SPOLEČNOST BMS POUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ
9. S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME 
10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PRÁVA JEDNOTLIVCŮ 
11. JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA A JAK JE MOHU UPLATŇOVAT
12. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME 
13. JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE
14. UCHÁZENÍ SE O PRÁCI VE SPOLEČNOSTI BMS
15. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME O NAŠICH PACIENTECH
16. DĚTI
17. SOUBORY COOKIE A TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ
18. ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
19. KONTAKTUJTE NÁS

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti zdravotnické odborníky

Kliknutím zde si stáhnete nebo vytisknete kopii tohoto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti BMS pro zdravotnické odborníky.

Pokud se účastníte klinické studie BMS nebo výzkumného projektu, můžete si zobrazit/přečíst naše oznámení o ochraně osobních údajů pacientů nebo kliknout zde: https://www.bms.com/cz/privacy-policy.html#studypatient.

Náš závazek

Ve společnosti Bristol Myers Squibb (BMS) nám záleží na ochraně vašeho soukromí. Ochrana osobních údajů je pro nás něco víc než jen dodržování zákonů. Společnost BMS má za cíl shromažďovat, používat a sdílet informace, které o vás získáme způsobem, který je v souladu s hodnotami naší společnosti, včetně vysokých etických standardů, integrity, inkluzivního a spravedlivého přístupu a transparentnosti. Máme specializovaný interní tým, který kontroluje, jak společnost BMS získává, shromažďuje, používá, sdílí, ukládá, předává, odstraňuje a chrání informace o vás. K ochraně vašich údajů využívá společnost BMS přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření. Pokud máte dotazy, které se týkají dodržování vašich práv jako subjektu údajů a nebyly zodpovězeny v tomto oznámení, kontaktujte nás na adrese eudpo@bms.com nebo způsobem, který je popsán níže.

1. KDO JSME
2. ÚVOD – JAK SE NA VÁS TOTO OZNÁMENÍ VZTAHUJE
3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE ONLINE
4. JAKÉ INFORMACE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT
5. ODKUD ZÍSKÁVÁME INFORMACE O VÁS
6. MINIMALIZACE DAT
7. PRO JAKÉ ÚČELY SPOLEČNOST BMS ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE
8. JAK SPOLEČNOST BMS ODŮVODŇUJE POUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ
9. S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME 
10. KLASIFIKACE, AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PRÁVA JEDNOTLIVCŮ 
11. JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA A JAK JE MOHU UPLATŇOVAT
12. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME 
13. JAK CHRÁNÍME INFORMACE O VÁS
14. SOUBORY COOKIE A TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ
15. ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
16. KONTAKTUJTE NÁS

Oznámení o ochraně účastníků výzkumu

Toto oznámení uvádí konkrétní informace o zpracovávání osobních údajů subjektů, jejichž údaje společnost Bristol Myers Squibb zpracovává v rámci klinických hodnocení, pozorovacích studií a rovněž v dalších výzkumných projektech.

1. ÚVOD A SHRNUTÍ
2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT
3. ZDROJE ÚDAJŮ A ODPOVĚDNOST
4. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE
5. JAK ODŮVODŇUJEME ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ
6. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE
7. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8. JEDNOTLIVÉ VOLBY: PRÁVA A PŘÍSTUP K ÚDAJŮM
9. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A ODSTOUPENÍ Z  VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
10. OCHRANA ÚDAJŮ – ZABEZPEČENÍ
11. ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12. KONTAKTUJTE NÁS

         NO-CZ-2100013