Hero Image

Immunonkologi i fokus

Upptäck forskningen bakom varför vissa människor svarar på immunterapi och andra inte

(Engelsk text)

"Internationella kliniska prövningsdagen” firas årligen till minne av den första kliniska prövningen som genomfördes den 20 maj 1747. Vi på BMS vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt varit involverade i våra kliniska prövningar för ett mycket bra samarbete!

Tillsammans cyklar vi för cancerdrabbade i Europa


luncancer

Vår vision - att hjälpa patienter med lungcancer att få ett bättre liv

I Sverige dör cirka 3 600 personer i lungcancer varje år.

Blodproppsskolan

Välkommen till Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är en elektronisk skola för patienter med förmaksflimmer eller blodproppar i benen/lunga eller som har konstgjorda hjärtklaffar, syftet är att öka din kunskap i områdena som patient eller anhörig.


Information om kliniska studier

Kliniska studier och forskning är avgörande för att vi ska kunna erbjuda patienter nya innovativa läkemedel.

Medicinsk information för vårdgivare

Information och material för dig som möter och behandlar patienter.

Här hittar du information om lediga jobb och arbetsmöjligheter hos oss.

Bli en del av Bristol-Myers Squibbs team och bidra till vårt viktiga arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad.