Hero Image

Ny plattform för kliniska prövningar

Clinical Trials Day 2020

Clinical Trials Day 2020

Great place to work - Sveriges bästa arbetsplatser 2019

Bristol-Myers Squibb – A Great Place to Work 2019! 


Precisionspodden

Lyssna på Precisionspodden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte där precisionsmedicin, gendata och AI förändrar hur vi diagnostiserar och behandlar sjukdomar. Ledande entreprenörer, forskare, politiker och patienter berättar om utmaningar och möjligheter i denna podcast.

Blodproppsskolan

Välkommen till Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är en elektronisk skola för patienter med förmaksflimmer eller blodproppar i benen/lunga eller som har konstgjorda hjärtklaffar, syftet är att öka din kunskap i områdena som patient eller anhörig.

Information om kliniska studier

Kliniska studier och forskning är avgörande för att vi ska kunna erbjuda patienter nya innovativa läkemedel.

Medicinsk information för vårdgivare

Information och material för dig som möter och behandlar patienter.

Lediga jobb och arbetsmöjligheter hos oss

Bli en del av Bristol-Myers Squibbs team och bidra till vårt viktiga arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad.  

NOSE1902894-01-01