Hero Image

Ny plattform för kliniska prövningar

Country 2 Country 4 Cancer

Vi cyklar för cancerforskning

Great place to work - certifierad 2018

Bristol-Myers Squibb – A Great Place to Work 2018! 


luncancer

Vår vision - att hjälpa patienter med lungcancer att få ett bättre liv

I Sverige dör cirka 3 600 personer i lungcancer varje år.

Blodproppsskolan

Välkommen till Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är en elektronisk skola för patienter med förmaksflimmer eller blodproppar i benen/lunga eller som har konstgjorda hjärtklaffar, syftet är att öka din kunskap i områdena som patient eller anhörig.

Information om kliniska studier

Kliniska studier och forskning är avgörande för att vi ska kunna erbjuda patienter nya innovativa läkemedel.

Medicinsk information för vårdgivare

Information och material för dig som möter och behandlar patienter.

Lediga jobb och arbetsmöjligheter hos oss

Bli en del av Bristol-Myers Squibbs team och bidra till vårt viktiga arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad.  

NOSE1902894-01-01