Prövning av nya läkemedel

Prövning av nya läkemedel ikon

”Där läkemedelsprövningar genomförs ligger sjukvården i framkant”
– Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm

Kliniska prövningar är en central del av läkemedelsutveckling. Prövning av nya läkemedel är en kunskapsgenererande process och en förutsättning för nya läkemedel och behandlingar.


Efter en period av forskning bedöms det om ett nytt läkemedel är redo att prövas i klinisk miljö. Om så är fallet är inleds en klinisk prövning. 
 

Kliniska prövningar skapar innovation i vården

Det är både lärorikt och en variation på det dagliga arbetet för vårdpersonalen som är involverad. Idag bedriver BMS cirka en av fem av sina kliniska prövningar i Sverige, men med en önskan om att utöka antalet prövningar förlagda i Sverige. 

Kliniska prövningar skapar patientvärde

För patienter som får delta i en klinisk prövning innebär det möjlighet att tidigt få vara med och testa nya behandlingar. Samtidigt får hälso- och sjukvården möjlighet att bidra med ökad kunskap och tillgodogöra sig den senaste forskningen inom områden med stora patientbehov.

Kliniska prövningar skapar möjligheter för Sverige

För Sverige innebär kliniska prövningar en möjlighet att vara med tidigt i kunskaps- och evidensgenereringen kring nya behandlingar. Det innebär också fler arbetstillfällen och genererar kunskap om den senaste forskningen.

Läs BMS positionspapper kring kliniska prövningar

 

Läs mer om Värdet av läkemedel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.