Vårt företag

Bristol Myers Squibb, BMS, är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Vår gemensamma drivkraft i företaget är att hjälpa människor till friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska, utveckla och producera nya läkemedel. Vi arbetar också för att patienter ska få tillgång till nya behandlingar så snabbt som möjligt.

Vårt uppdrag är att leverera läkemedel till människor som har allvarliga sjukdomar. Vi arbetar inom hematologi, onkologi, immunologi, reumatologi och kardiovaskulära sjukdomar. Genom vår forsknings- och utvecklingsorganisation har vi byggt upp en stark pipeline av behandlingar för framtiden. Partnerskap och samarbeten av olika slag är en viktig del av kulturen på BMS och en nyckel för att påskynda att innovativa behandlingar når patienter med stora medicinska behov.

En hjälpande hand till de svårast drabbade

En öppen hand

Vår symbol, en hand, är helt enkelt det universella uttrycket för botande. Att ge och ta emot behandling. Det representerar mänsklighet och den personliga prägel som vi sätter på vårt arbete med inspiration från våra patienter och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att förbättra utgången för de patienter som behöver oss mest.

Vi anser att vårt ansvar går utöver medicin. Vi främjar jämlikhet i hälsa globalt och strävar efter att öka tillgången till livräddande läkemedel för de människor som är oproportionerligt drabbade av allvarliga sjukdomar och tillstånd. Vi uppnår detta delvis genom Bristol Myers Squibb Foundation som stöder program som främjar kunskap om cancer, screening, vård samt ger stöd till grupper som har högre risk.


Intensiv forskning


Vi forskar, utvecklar och producerar läkemedel för ett flertal av världens allvarligaste sjukdomar. Vår verksamhet betyder mycket för många människor och för samhället i stort. Genom att utveckla och framställa allt bättre och mer skräddarsydda behandlingsmetoder kan fler överleva svår sjukdom. Vi är stolta och ödmjuka över att våra läkemedel har hjälpt miljontals patienter världen över.

Varje år investerar BMS totalt drygt 100 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad olika områden. Vårt forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom flera sjukdomsområden. Inom onkologi bedriver vi forskning inom drygt 50 olika cancersjukdomar. I Sverige har vi för närvarande omkring 20 pågående kliniska studier varav majoriteten inom immunonkologi. Att delta i kliniska prövningar kan innebära en möjlighet för patienter att få tillgång till nya behandlingar.


Besök gärna vår databas.

Läs mer om Bristol Myers Squibb

Mission, vision, värderingar och åtagande

Lär dig mer om Bristol Myers Squibbs mission, vision och värderingar, och vårt engagemang.

Integritet och uppförande 

På BMS styr våra normer och värderingar varje beslut vi fattar. Dessa sammanfattas i BMS Standards of Business Conduct and Ethics.

BMS logo
Företagsfakta

Här hittar du företagsfakta om Bristol Myers Squibb globalt och lokalt.

Gör affär med oss som leverantör

Få den information du behöver för att göra affärer med Bristol Myers Squibb.