Värdet av läkemedel


Samhällsvärdet skapas genom hela kedjan
 

Nya läkemedel skapar stora värden för samhället och för patienter. Processen från forskning till behandling är en innovationskedja, där varje del är beroende av och förstärker varandra. Det är en cykel som snurrar snabbare och genererar mer värde desto mer ny kunskap som tillförs. Värde som kommer hela samhället till del.
 

BMS Värdecykel
 

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.

Läs mer om BMS Värdecykel från medicinska behov till patent löper ut