Värdet av läkemedel

Samhällsvärdet skapas genom hela kedjan

Nya läkemedel skapar stora värden för samhället och för patienter. Processen från forskning till behandling är en innovationskedja, där varje del är beroende av och förstärker varandra. Det är en cykel som snurrar snabbare och genererar mer värde desto mer ny kunskap som tillförs. Värde som kommer hela samhället till del.

BMS Värdecykel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.

Illustration av värdecykeln
Forskning kring ouppfyllda medicinska behov
Forskning kring ouppfyllda medicinska behov >
Prövning av nya läkemedel
Prövning av nya läkemedel >
Introduktion av nya läkemedel och ny kunskap
Introduktion av nya läkemedel och ny kunskap >
Vårdutveckling
Vårdutveckling >
Patientvärde
Patientvärde >
Samhällsvärde
Samhällsvärde >
Patent löper ut
Patent löper ut >