Integritet och uppförande


På BMS styr våra normer och värderingar varje beslut vi fattar. Dessa sammanfattas i BMS Standards of Business Conduct and Ethics – och belyser viktiga principer och tillvägagångssätt som vi använder oss av för att driva företagets verksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi tror på att erbjuda en öppen och transparent miljö för att hjälpa till att skapa en grund för förtroende och respekt bland våra kollegor, vårdpersonal, patienter, aktieägare och allmänheten.
Hållbarhetsrapportering är ett tydligt exempel på ett område där vi kommer att fortsätta arbeta för att öka insynen - ett viktigt led i arbetet med att utvecklas mot våra mål för hållbarhet.

Kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal

Som medlemsföretag inom EFPIA stödjer vi fullt ut den uppförandekoden som finns för värdeöverföringar från läkemedelsföretag till medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvård. Från och med 2016 rapporterar vi utbetalningar till medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården i Europa enligt uppförandekoden. Vi hoppas att detta kommer att bidra till en bättre förståelse och förtroende för branschens samarbete med hälso- och sjukvården.

Läs mer om Bristol Myers Squibb

Vårt företag

Bristol-Myer Squibbs normer och värderingar binder samman företaget och våra medarbetare runt om i världen.

Mission, vision, värderingar och åtagande

Lär dig mer om Bristol Myers Squibbs mission, vision och värderingar, och vårt engagemang.

BMS logo
Företagsfakta

Här hittar du företagsfakta om Bristol Myers Squibb globalt och lokalt.

Gör affär med oss som leverantör

Få den information du behöver för att göra affärer med Bristol Myers Squibb.