Kontaktinformation

Vår webbplats erbjuder innehåll och information om många specifika intresseområden. Om du har en generell fråga vars svar du inte hittar på vår webbplats, kontakta oss.    

Postadress:

Bristol Myers Squibb AB
Box 1172 
171 23 Solna

Besöksadress:

Bristol Myers Squibb
Hemvärnsgatan 9 
171 54 Solna

Telefonnummer, växeln:
Telefonnummer, medicinsk information:
Kontakta oss via e-post: