Våra läkemedel

Vi är ett globalt biofarmaceutiskt företag med fokus på att tillgodose ouppfyllda medicinska behov hos patienter med allvarliga sjukdomar. Vi investerar miljarder i forskning och utveckling (FoU), vilket inkluderar upptäckter och utveckling av nya läkemedel.

Nedan finns en lista över vårt företags läkemedel på den svenska marknaden. Alla länkade dokument och webbplatser är endast avsedda för invånare som är 18 år eller äldre. 

Vänligen se den fullständiga förskrivningsinformationen som godkänts av relevant myndighet och konsultera din läkare för professionell medicinsk rådgivning. 

Rapportera biverkningar/reklamationer.


Cancer

Hematologi

ABRAXANE® (paklitaxel formulerat som albuminbundna nanopartiklar: nab-paklitaxel) Celgene AB är ombud

IMNOVID® (pomalidomid) Celgene AB är ombud

INREBIC® (fedratinib) Celgene AB är ombud

REVLIMID® (lenalidomid) Celgene AB är ombud

THALIDOMIDE BMS® (thalidomid) Celgene AB är ombud

VIDAZA® (azacitidin) Celgene AB är ombud

 

För att se eller beställa utbildningsmaterial från riskminimeringsprogrammen för Revlimid, Imnovid och Thalidomide Celgene klicka här.

Hjärta/kärl

Immunologi


Transplantation


Övriga produkter

466-SE-2100051