Hjärt- och kärlsjukdomar

Att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom – som stroke, förmaksflimmer eller blodpropp – är så klart tungt. Men en hjärtsjukdom går att både förebygga och behandla. Förändring av livsstil och rätt medicinering är centralt och det är viktigt att du har informationen du behöver. 

 

Se till att ha en god kontakt med din behandlande läkare och skriv ner alla frågor du vill ha svar på inför ditt nästa besök.

 

Hos Hjärt-Lungfonden hittar du mer information om din sjukdom och om framstegen som görs inom området varje dag.

Att leva med hjärt- och kärlsjukdomar

 

Stroke, TIA, förmaksflimmer, blodpropp – sjukdomar som drabbar hjärtat och kärlen tvingar oss att stanna upp och ta några livsavgörande beslut: sluta röka, sluta stressa, börja motionera, sov bättre, ät bättre och drick mindre alkohol. Ta hand om dig!

Men många fall av hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas – och prognoser förbättras – genom förändring av livsstil och med hjälp av rätt medicinering.

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör några av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Men tack vare förebyggande insatser, förbättrade vårdprocesser och forskning, har tusentals liv räddats och många liv har förlängts med många år.

Din behandling är en viktig del av din vardag med en hjärt- och kärlsjukdom, men det är också viktigt att be om stöd och hjälp om du eller dina närstående behöver det. Hos din behandlande läkare kan du få information om vilka patientföreningar som finns tillgängliga för just din diagnos.

Hos Hjärt-Lungfonden hittar du mer information om din sjukdom och om framstegen som görs inom området varje dag.