Akut myeloisk leukemi

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt. Akut myeloisk leukemi (AML) är en blod- och benmärgscancer.

Akut myeloisk leukemi, även kallad myeloblast eller myeloid leukemi, är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna.  Sjukdomen innebär att de vita blodkropparna är sjuka.

Orsakerna till Akut myeloisk leukemi är i majoriteten av fallen okända, men det är fastställt att personer som genomgått strålbehandling för olika sjukdomar, löper större risk att drabbas än andra.

Det finns flera olika behandlingar och ofta används de i kombination. Hur du svarar på behandlingen och vilken behandling du får, varierar beroende på vilken undertyp av akut myeloisk leukemi du har.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.