Follikulärt lymfom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt. Follikulärt lymfom är en kronisk blodcancerform av typen lågmaligna lymfom.

Lymfom är den vanligaste formen av blodcancer och kan delas in i en rad olika sorters lymfom. En av de vanligaste undergrupperna är Follikulärt lymfom.

Follikulärt lymfom utgår från B-celler i lymfknutans folliklar och tumörcellerna bildar ofta sådana rundade formationer. Follikulära lymfom har i allmänhet ett stillsamt förlopp och sjukdomen kan vara stabil utan symptom under många år.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.