Framtidens hälsa ska vara hållbar

För oss på BMS handlar hållbarhet om en hälsosam framtid där vi nyttjar kraften i forskning och innovation. Samtidigt vill vi ta vårt ansvar för att hantera den påverkan som våra läkemedel har på miljön. Hållbarhet ska vara integrerat i allt vi gör – från tidig utveckling ända fram till när patienten använt sitt läkemedel.

 

Det finns betydande utmaningar i vår värld att förhålla sig till. Den präglas av fattigdom, orättvisor och klimatförändringar. Det är vårt ansvar som stort globalt läkemedelsföretag att arbeta för att bidra till hållbar utveckling av motståndskraftiga och jämlika hälso- och sjukvårdssystem så att människor kan vara friska. Det krävs för att vi ska kunna ta hand om inte bara dagens generationer utan också som morgondagens. Över hela världen.

 

Engagemang för miljömässig hållbarhet har varit en av grundelementen i vår företagskultur – tillsammans med vårt engagemang för patienter. Dessa principer har varit centrala för vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det sedan vårt företag grundades 1858. 

På BMS letar vi ständigt nya sätt att minska vårt koldioxidavtryck, spara resurser och främja hållbara metoder i hela vår verksamhet. Från att minska avfall och energiförbrukning till att anskaffa material på ett ansvarsfullt sätt, vi arbetar för att göra en positiv inverkan. Framtidens hälsa ska vara hållbar.

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet

Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar.

Miljöansvar

I avvägningen mellan behovet av läkemedel och hänsyn till miljön väger nyttan med läkemedel tungt.

Samhällsansvar

Tillgången till vård och behandling är väsentlig för folkhälsan och ger människor möjligheten att leva ett friskare liv.