Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar. Läkemedel kan bota, förebygga, bromsa sjukdomsförlopp och lindra. Men det är viktigt att läkemedel används på rätt sätt.

Människor och folkhälsan står i fokus för allt vi gör och vi tror på patientcentrerad vård. Med det menas att vård och behandling är individualiserad och utgår ifrån människans unika biologiska egenskaper. För att driva utvecklingen framåt arbetar vi bland annat med att hitta vägar där kraften i digitalisering kan möjliggöra att vi kan få tillgång till hälsodata. Tillsammans med värdet av läkemedel kan hälsodata bidra till att vi får en kostnadseffektiv och patientcentrerad sjukvård. Det möjliggör att resurser kan användas rätt och att vi får en mer jämlik vård.

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet och människors hälsa i fokus

Värde för patienten

Vi arbetar med visionen att förändra människors liv genom vetenskap. Under de senaste decennierna har våra läkemedel förbättrat behandlingen av allvarliga sjukdomar såsom cancer, hjärt- kärlsjukdomar och reumatism.

Patientsäkerhet

Säkerheten för de patienter som vi står till tjänst för är av allra största vikt. Våra produkter marknadsförs och distribueras med noggrann märkning och produktinformation.

Mångfald och inkludering

På BMS strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering  där alla medarbetare alltid kan vara sig själva.