Värde för patienten

På Bristol Myers Squibb arbetar vi med visionen att förändra människors liv genom vetenskap.

Under de senaste decennierna har våra läkemedel förbättrat behandlingen av allvarliga sjukdomar såsom cancer, hjärt- kärlsjukdomar och reumatism vilket inneburit att många fler människor har kunnat bli friska eller fått möjlighet till ett längre liv.

 

För att driva utvecklingen framåt arbetar vi tillsammans med andra aktörer inom forskning och hälso- och sjukvård för att skapa medvetenhet om de utmaningar som människor som lever med till exempel cancer står inför. Ett meningsfullt arbete som vi är stolta att bidra till.

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet och människors hälsa i fokus

Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar.

Patientsäkerhet

Säkerheten för de patienter som vi står till tjänst för är av allra största vikt. Våra produkter marknadsförs och distribueras med noggrann märkning och produktinformation.

Mångfald och inkludering >

På BMS strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering  där alla medarbetare alltid kan vara sig själva.