Kolorektalcancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Koloncancer (cancer i tjocktarmen) och rektalcancer (ändtarmscancer) kallas för kolorektalcancer och är kroniska sjukdomar som du kan få behandling för. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt.

Kolorektalcancer – Koloncancer och rektalcancer

 

Kolorektalcancer är ett samlingsnamn för koloncancer (tjocktarmscancer) och rektalcancer (ändtarmscancer). Ärftliga faktorer och kostens sammansättning påverkar risken för kolorektalcancer, liksom bland annat övervikt och rökning.

Det finns olika typer av behandlingar för sjukdomen och behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.