Samhällsansvar

Tillgången till vård och behandling är väsentlig för folkhälsan och ger människor möjligheten att leva ett friskare liv. BMS tillverkar många olika typer av läkemedel. Behandlingar som har bidragit till en minskning av allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke och som hjälper människor hantera en transplantation, få bättre livskvalitet och funktionsförmåga trots kronisk hematologisk sjukdom och att leva ett fullgott liv trots reumatisk sjukdom. Vi strävar efter att göra alla våra behandlingar mer tillgängliga – i alla delar av världen. Våra insatser bidrar på så vis till att förbättra den globala hälsan.

Tillgång till läkemedel – för alla

Vi arbetar för att utveckla behandlingar för att möta medicinska behov och arbetar sedan ännu hårdare för att förbättra tillgången. Vårt mål är att alla ska ha tillgång till våra läkemedel, i alla delar av världen. BMS finansierar olika projekt som gör vården effektivare och mer tillgänglig. Medarbetarare har möjlighet att söka och vara med i globala program, som tex GIVE Ambassador Program, för att bidra med tid och engagang för att förbättra hälsa för människor i utsatta delar av världen. Vi kan också  donera läkemedel till utvecklingsländer, sätta lägre priser så att patienter i utsatta områden kan få den behandling som de behöver.

Läs mer om hur vi arbetar med tillgång till läkemedel i utvecklingsländer

Bristol Myers Squibb Foundation

Genom BMS internationella stödfond, BMS Foundation, stödjer vi initiativ som syftar till att främja bättre hälsa och skydd mot allvarliga sjukdomar hos särskilt utsatta grupper. Det gör vi genom att stärka vårdpersonalens kapacitet, integrera medicinsk vård med samhällsbaserade stödtjänster och mobilisera samhällen i kampen mot sjukdomar. Just nu är BMS Foundation engagerad i över 100 hjälpprojekt som når 1,5 miljoner människor runt om i världen. I Sverige 2020 fick Bris, Röda Korset och Stockholms Stadsmission dela på 1 250 000 kronor från BMS. Den största delen av donationen, 750 000 SEK, kom från svenska BMS. BMS internationella BMS Foundation bidrog sedan med ytterligare 500 000 kronor.

 

Läs mer om BMS Foundation

Projekt vi är stolta över i Sverige

Country 2 Country 4 Cancer (C2C4C)

Sedan 2016 har närmare 550 medarbetare på BMS i Europa samlat in mer än 25 miljoner kronor i den globala välgörenhetsaktiviteten Country 2 Country 4 Cancer (C2C4C). Aktiviteten går ut på att tillsammans med flera olika lag i Europa cykla en längre sträcka som är olika från år till år. I Sverige har man 2023 liksom förra året valt att donera pengarna som samlas in till Barncancerfonden. BMS dubblar den insamlade summan. 


Rädda liv på arbetstid

Knappt 200 000 personer i landet ger blod en gång per år. Trots det är det ofta brist på blod i Sverige och behovet av fler blodgivare är stort. Vi är därför ett av de företag i landet som uppmuntrar till blodgivning på arbetstid. Det är ett enkelt sätt att bidra till samhällsnytta och ett långsiktigt socialt hållbarhetsarbete som gör skillnad.


Eftersom det finns mer att göra

"Because there is more to do" är ett initiativ som startade i slutet av 2020. Projektet tog sin start med två undersökningar där den ena riktade sig mot allmänheten och den andra mot hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med frågorna var att identifiera vilka behov som inte uppfylls idag och vad vi som läkemedelsföretag kan göra dels för att stötta patienter under deras väg genom vården, dels för att bidra till samhället. Resultaten gav oss värdefull information och en möjlighet att se vad vi kan bidra med. Från allmänheten var ett av önskemålen att vi skulle hjälpa patienter i ett bredare perspektiv, utöver de behandlingar vi tillhandahåller. Från hälso- och sjukvårdens sida önskade man bland annat att vi ska arbeta för att patienter snabbare ska få tillgång till de senaste modernaste behandlingarna,  samtidigt som det fanns en önskan om att vi ska bidra till en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

Läs hela rapporten


Hälsoekonomiskolan

Hälsoekonomi är ett centralt område för oss som arbetar med utveckling av läkemedel. Samhällets resurser är begränsade och beslutsfattare räknar på vilka behandlingar som ger mest effekt per spenderad krona, alltså hur kostnadseffektiva de är.

 

Inom hälsoekonomi ställer man livskvalitet och överlevnad mot kostnader. Kostnader mäts i kronor, medan effekter på hälsan kan mätas på olika sätt. När vi på BMS har utvecklat ett nytt läkemedel är det vår uppgift att bevisa att det också är kostnadseffektivt. Vi svarar på frågor som handlar om på vilket sätt den nya behandlingen gör skillnad mot existerande behandlingar, och vad samhället kan spara på att en patientgrupp får tillgång till den nya behandlingen i form av till exempel färre vårddygn, minskade antal sjukskrivningar och liknande.

Titta gärna på våra uppskattade korta filmer som ger en introduktion till de viktigaste begreppen och hur beräkningarna går till när man ska värdera ett läkemedels effektivitet och hur samhället ska få ut mesta möjliga värde.

Läs mer om hälsoekonomiskolan

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet och människors hälsa i fokus

Hållbarhet

För oss på BMS handlar hållbarhet om en hälsosam framtid där vi nyttjar kraften i forskning och innovation.

Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar.

Miljöansvar

I avvägningen mellan behovet av läkemedel och hänsyn till miljön väger nyttan med läkemedel tungt.