Hälsoekonomiskolan

Hur kan vi med begränsade ekonomiska resurser få ut bästa möjliga vård? Här sammanfattar vi och reder ut de viktigaste begreppen och inom ämnet hälsoekonomi. Vi kallar det BMS Hälsoekonomiskola.

Hälsoekonomi är vetenskapen om hur samhällets begränsade resurser ska fördelas för att få ut mesta möjliga hälsa. Det är en disciplin inom nationalekonomin med metoder för att göra hälsoekonomiska utvärderingar och analyser.

Begreppen är många. Vad betyder QALY? Hur används en ICER och hur hänger det ihop med kostnadseffektivitet? I fem korta filmer går vi igenom de hälsoekonomiska begreppen som hjälper dig att förstå hur det går till att göra analyser av överlevnad, livskvalitet och kostnadseffektivitet inom hälsoekonomi. 

Här förklarar våra experter de viktigaste begreppen inom hälsoekonomi
 

Så fördelar vi våra gemensamma resurser

Vad är egentligen hälsoekonomi, och varför behöver du ha ett hum om begreppen? Det går vi igenom på 92 sekunder i det inledande avsnittet av Hälsoekonomiskolan.

Så jämförs behandlingar med hjälp av kostnadseffektivitet

Kostsam och effektiv eller billig men sämre? Och hur spelar betalningsviljan i samhället in? Kostnadseffektivitetsanalyser hjälper beslutsfattarna att jämföra behandlingars kostnad och nytta. Så här går det till.

Så räknar man ut vad en behandling betyder för patienten

Vad betyder QALY, och varför är det ett viktigt begrepp att ha koll på? I det här avsnittet av Hälsoekonomiskolan förklarar vi vad kvalitetsjusterade levnadsår är och innebär.

Så kan en kostnad egentligen vara en vinst

En behandling kan vara hälsoekonomiskt lönsam, samtidigt som den blir en tung kostnad i regionens budget. I det här avsnittet av Hälsoekonomiskolan tittar vi på hur det hänger ihop.

Så tas ett beslutsunderlag fram när resurserna ska fördelas

Vilka hälsoekonomiska analyser behövs för att kunna jämföra olika behandlingar för samma sjukdom? Hälsoekonomiskolan har kommit fram till analysmodellen ICER - Incremental Cost-Effectiveness Ratio - och hur den används.

Madeleine Ekström: Utbildad hälsoekonom och har innan starten på Bristol Myers Squibb arbetat både inom TLV som hälsoekonom och på Regeringskansliet som budgetsamordnare. Madeleine arbetar med företagets nylanseringar och nya indikationer, men även prissättning kring företagets nya och gamla produkter. 

Christoffer Holmberg:  Sakkunnig inom hälsoekonomi på Bristol Myers Squibb. Han har arbetat med hälsoekonomi på Bristol Myers Squibb sedan 2011 och har deltagit i introduktionen av samtliga nya läkemedel som företaget gjort i Norden sedan dess. Christoffer är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har varit en uppskattad föreläsare i sina externa utbildningar inom hälsoekonomi.

Annica Aspman: Har ett förflutet från Celgene, där hon arbetade i en nordisk roll med hälsoekonomiska frågor och prisförhandlingar till myndigheter. Idag arbetar Annica med företagets nylanseringar och nya indikationer och även prissättning kring företagets nya och gamla produkter.

Hälsoekonomi:

Vetenskapen om hur samhällets begränsade resurser ska fördelas för att få ut mesta möjliga hälsa.

QALY:

Hälsoekonomiskt begrepp som betyder kvalitetsjusterade levnadsår. En sammanvägning av hur många extra levnadsår och vilken livskvalitet en behandling väntas ge.

ICER:

En hälsoekonomisk beräkningsmetod som gör det möjligt att jämföra olika behandlingar med varandra. I beräkningen ingår både samhällskostnaden och effekten av de båda behandlingarna.

Kostnadseffektivitetsplanet:

Ett fyrfältsdiagram som visar kostnad och effekt av en behandling, ställt i relation till samhällets betalningsvilja.

Samhällskostnad för en behandling:

Samhällets alla kostnader för till exempel hälso- och sjukvården, själva läkemedlet/behandlingen, sjukförsäkring och andra samhällskostnader.