Patienter & närstående

På BMS har vi ett helhetsperspektiv på behandling. Patienten står i centrum, men det är också helt väsentligt att få med de som står den berörda personen nära.

Leva med allvarlig eller kronisk sjukdom

Din hälsa är en viktig del av din livskvalitet – och för oss på Bristol Myers Squibb är den vår prioritet. Att leva med en allvarlig eller kronisk sjukdom påverkar hela familjen. Därför är det viktigt att du och dina närstående har en bra dialog med din behandlande läkare och ser till att ni har all information och allt stöd ni behöver under din behandling.

Tack vare pågående forskning och läkemedel har vi idag bättre förutsättningar än någonsin att leva länge med kronisk sjukdom och med ökad livskvalitet.

Prata med din behandlande läkare om du har frågor eller funderingar om ditt läkemedel eller din diagnos.
 


Har du frågor? 

För allmänna frågor om Bristol Myers Squibb.

Kontakta oss via e-post

Biverkningsrapportering
+46 8  585 07 304

NOSE1902894-01-01