Patienter & närstående

Leva med allvarlig eller kronisk sjukdom

Din hälsa är en viktig del av din livskvalitet – och för oss på Bristol Myers Squibb är den vår prioritet. Att leva med en allvarlig eller kronisk sjukdom påverkar hela familjen. Därför är det viktigt att du och dina närstående har en bra dialog med din behandlande läkare och ser till att ni har all information och allt stöd ni behöver under din behandling.

 

Tack vare pågående forskning och läkemedel har vi idag bättre förutsättningar än någonsin att leva länge med kronisk sjukdom och med ökad livskvalitet.

 

Prata med din behandlande läkare om du har frågor eller funderingar om ditt läkemedel eller din diagnos.

Patients & Caregivers

Det finns bra behandlingaratt få men om det inte upptäcks är det en av de vanligaste orsakernatill stroke. Därför är det viktigt att du lär dig mer om riskfaktorer och symtom, och hur du själv kan ta första steget genom att lära dig känna på din puls för att upptäcka ojämna hjärtslag. 

Läkemedelsampuller
Våra läkemedel >
Vårt uppdrag är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att besegra allvarliga sjukdomar.    
Välkommen till Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är en elektronisk skola för patienter med förmaksflimmer eller blodproppar i benen/lunga eller som har konstgjorda hjärtklaffar, syftet är att öka din kunskap i områdena som patient eller anhörig.

Kliniska studier    
Vill du veta mer om vad det innebär att delta i en av våra kliniska studier?    
Ansvar    
Att ta ansvar handlar om att göra det rätta för patienter världen över. Vi gör viktiga insatser inom många olika områden för att minska hälsorisker och förbättra behandlingen av patienter som drabbats av allvarliga sjukdomar.

Har du frågor?    

 

För allmänna frågor om Bristol Myers Squibb.

Biverkningsrapportering

Telefonnummer

NOSE1902894-01-01