Samhällsvärde

Samhällsvärde ikon


”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030.”
– Sveriges Life Science-strategi


En livskraftig life science-industri som genererar innovativa behandlingar levererar både ekonomisk tillväxt och hälsovinster för hela samhället.


Forskning och utveckling är avgörande för långsiktig konkurrenskraft. Läkemedelsbranschen är en av Sveriges mest forskningsintensiva sektorer, som sysselsätter cirka 15 000 personer, och står för en betydande nettoexport. På det sättet bidrar sektorn till finansieringen av välfärden.

Nya läkemedel skapar ekonomiska värden

Men life science-industrin bidrar inte bara indirekt till välfärden när skatteintäkter genereras. Nya läkemedel kan bidra till att minska andra vårdkostnader. Ett bra exempel att med blodförtunnande mediciner undviks över 1 800 strokefall per år i Sverige. Samhällskostnaden för läkemedlet är 1,8 miljarder per år medan besparingen i form av undvikna strokefall är 3 miljarder, vilket innebär ett positivt samhällsnetto på 1,2 miljarder kronor årligen.

Nya läkemedel bidrar i sin tur till att utveckla vården, förebygga, bota och lindra sjukdom. Allt detta genererar stora samhällsvärden.

Läs mer om Värdet av läkemedel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.