Introduktion av nya läkemedel och ny kunskap

Introduktion av nya läkemedel ikon

Samhälls- och patientvärdet av nya läkemedel frigörs i stor skala när det introduceras. Det tar flera år av forskning och sedan prövning innan detta steg väl nås för vissa läkemedel.

Vid ansökan om introduktion av ett nytt läkemedel bedöms värdet vara större än dagens standardbehandlingar. Detta bygger på insikter från utvecklingen och hälsoekonomiska bedömningar där värdet beräknas.

Att införa nya behandlingar som bedöms ha ett större värde och därmed fasa ut äldre behandlingar är den viktigaste katalysatorn till att utveckla den vård som ges. När det sker ökar värdet för både enskilda patienter, anhöriga och samhället i stort.

Fler kliniska prövningar kan skapa fler nya läkemedel

Idag introduceras enbart cirka sex av tio läkemedel som godkänts inom Europa i Sverige.3 När färre läkemedel introduceras i Sverige går vi miste om att få ta del av den senaste generationens behandlingar i ett tidigt skede. Om fler kliniska prövningar förläggs i Sverige skulle sannolikt fler nya läkemedel också introduceras här.


Läs mer om Värdet av läkemedel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.