Förmaksflimmer

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet. Det gör att blodet inte pumpas runt som det ska och även om hjärtat klarar av förmaksflimmer, ökar det risken för blodpropp och stroke. Cirka 430 000 människor i Sverige har förmaksflimmer och det är vanligast bland äldre personer över 75 år.

Förmaksflimmer är viktigt att hitta och adressera i tid, man upskattar att omkring 100 000 individer har okänt förmaksflimmer. Risken för förmaksflimmer är större hos den som har annan sjukdom som till exempel högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt eller kärlsjukdomar.

Det finns permanent förmaksflimmer (även kallad kroniskt förmaksflimmer) som innebär att du har förmaksflimmer hela tiden. Sen finns det förmaksflimmer som kommer i attacker. Då går flimret över av sig själv eller med hjälp av behandling.

Att leva med förmaksflimmer kan vara både jobbigt och begränsande om man ständigt går med en oro för att hjärtat ska börja rusa. Det är också viktigt att veta att förmaksflimmer ökar din risk för en stroke. Idag finns det olika behandlingar för förmaksflimmer och stor kunskap om åtgärder för att minska symptomen, risken för stroke och annan sjuklighet.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandling som passar just dig – och hur du kan anpassa dina levnadsvanor för att få ett långt och bra liv!

Hos Hjärt-Lungfonden hittar du mer information om din sjukdom och om framstegen som görs inom området varje dag.