Malignt Pleuramesoteliom

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt. Lungsäckscancer, eller Malignt pleuramesoteliom, är en kronisk form av cancer.

Malignt pleuramesoteliom, även kallat lungsäckscancer, är en sjukdom som oftast beror på att du har andats in asbest. Den här cancerformen är kronisk, men det finns behandlingar som gör att den kan stabiliseras och att du mår mycket bättre.

Det finns flera olika behandlingar och ofta används de i kombination. Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt tack vare forskningen som pågår.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.