Juvenil Idiopatisk Artrit JIA

Reumatism är ett samlingsnamn för en rad olika kroniska inflammatoriska sjukdomar och att få en reumatismdiagnos påverkar hela familjen. Juvenil Idiopatisk Artrit är en form av reumatism som drabbar barn och ungdomar.

Juvenil Idiopatisk Artrit JIA – Barnreumatism

 

Juvenil Idiopatisk Artrit, även kallad barnreumatism, är en inflammatorisk ledsjukdom som drabbar barn och ungdomar. Orsaken till barnreumatism är fortfarande okänd. Till viss del handlar det om ärftlighet, men det behövs ytterligare faktorer för att utlösa sjukdomen. Faktorer som man idag inte vet vilka de är.

Det finns flera olika former av Juvenil Idiopatisk Artrit som yttrar sig på flera olika sätt, ofta genom att en eller flera leder i kroppen drabbas.

Det finns många olika typer av behandlingar för barnreumatism. Målet med dem är att minska inflammationen i lederna, öka kroppens rörlighet och minska risken för framtida ledskador. Kombinerat med sjukgymnastik kan man hålla rörligheten i lederna uppe samtidigt som smärtorna dämpas och stelheten motverkas. 

Ditt barns behandling är en viktig del av er vardag med reumatism, men det är också viktigt att be om stöd och hjälp om ditt barn eller du och andra närstående behöver det. Hos er behandlande läkare kan du få information om vilka patientföreningar och anhörigföreningar som finns tillgängliga för just ditt barns diagnos.

Hos Reumatikerförbundet hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.