Vårdutveckling

Vårdutveckling ikon

När nya läkemedel brukas i större skala formas nya och mer effektiva sätt att både bedöma, behandla och förebygga sjukdom. Sjukdomar som tidigare var obotliga kan botas, och andra går att leva med symtom som är mycket lindrigare än med äldre behandlingar.

Ett kretslopp för innovationer

När läkemedel används, utvärderas och mäts genereras också kunskap om hur behandlingarna kan förbättras. På så sätt kan nya vårdmetoder utvecklas och vårdpersonal kan ta en mer aktiv roll i att behandlingar utformas på ett sätt som passar deras arbetsmiljö och patientens preferenser. På BMS bedriver vi just nu två svenska pilotprojekt inom vårdutveckling.

Läs mer om våra pilotprojekt

Läs mer om BMS värdecykel

BMS vision är att förändra patienters liv genom vetenskap. Vår värdecykel beskriver i sju steg hur investeringar i banbrytande innovationer skapar stora värden i flera led för patienter, sjukvården och samhället. Syftet är att bidra till ett holistiskt perspektiv på hållbar hälsa.