Integritetspolicy | Bristol Myers Squibb

Integritetsmeddelande Allmänhet

Klicka här för att hämta eller skriva ut ett exemplar av detta allmänna integritetsmeddelande från BMS.

Om du är vårdpersonal eller en deltagare i en klinisk studie eller ett forskningsprojekt som utförs av BMS kan du läsa våra övriga meddelanden här: Integritetsmeddelande för vårdpersonal | Integritetsmeddelande för patienter.

Vårt åtagande

Din integritet är viktig för oss på Bristol Myers Squibb (BMS). För oss handlar dataintegritet om mer än att bara efterleva lagar. BMS strävar efter att samla in, använda och dela uppgifter som vi erhåller om dig på ett sätt som stämmer överens med vårt företags värderingar, inklusive strikta etiska normer, integritet, inkludering, rättvisa och transparens. Vi har ett särskilt avsett internt team som granskar hur BMS får åtkomst till, samlar in, använder, delar, lagrar, överför, raderar och skyddar uppgifter om dig. BMS tillämpar rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du vill hävda dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på eudpo@bms.com eller så som beskrivs nedan för att få svar på dina eventuella frågor som inte besvaras i detta meddelande.

1. VILKA VI ÄR
2. INLEDNING – HUR DETTA MEDDELANDE GÄLLER FÖR DIG
3. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER ONLINE
4. VILKA UPPGIFTER VI KAN BEHANDLA OM DIG
5. VAR VI FÅR DINA UPPGIFTER FRÅN
6. UPPGIFTSMINIMERING
7. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR BMS DINA UPPGIFTER?
8. HUR BMS BERÄTTIGAR ANVÄNDNINGEN AV DINA UPPGIFTER
9. VEM DELAR VI DINA UPPGIFTER MED?
10. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH ENSKILDAS RÄTTIGHETER
11. VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER OCH HUR UTÖVAR JAG DEM?
12. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER
13. HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER
14. SÖKA JOBB HOS BMS
15. VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM VÅRA PATIENTER
16. BARN
17. COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIK
18. ÄNDRINGAR I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE
19. KONTAKTA OSS

Integritetsmeddelande för Vårdpersonal

Klicka här för att hämta eller skriva ut ett exemplar av detta integritetsmeddelande för vårdpersonal från BMS.

Om du deltar i en klinisk studie eller ett forskningsprojekt som tillhör BMS kan du läsa vårt integritetsmeddelande för patienter.

Vårt åtagande

Din integritet är viktig för oss på Bristol Myers Squibb (BMS). För oss handlar dataintegritet om mer än att bara efterleva lagar. BMS strävar efter att samla in, använda och dela uppgifter som vi erhåller om dig på ett sätt som stämmer överens med vårt företags värderingar, inklusive strikta etiska normer, integritet, inkludering, rättvisa och transparens. Vi har ett dedikerat internt team som granskar hur BMS får åtkomst till, samlar in, använder, delar, lagrar, överför, raderar och skyddar uppgifter om dig. BMS tillämpar rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du vill hävda dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på eudpo@bms.com eller så som beskrivs nedan för att få svar på dina eventuella frågor som inte besvaras i detta Meddelande.

1. VILKA VI ÄR
2. INLEDNING – HUR DETTA MEDDELANDE GÄLLER FÖR DIG
3. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER ONLINE
4. VILKA UPPGIFTER VI KAN BEHANDLA OM DIG
5. VAR VI FÅR DINA UPPGIFTER FRÅN
6. UPPGIFTSMINIMERING
7. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR BMS DINA UPPGIFTER?
8. HUR BMS BERÄTTIGAR ANVÄNDNINGEN AV DINA UPPGIFTER
9. VEM DELAR VI DINA UPPGIFTER MED?
10. KLASSIFICERING, AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH ENSKILDAS RÄTTIGHETER
11. VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER OCH HUR UTÖVAR JAG DEM?
12. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER
13. HUR VI SKYDDAR UPPGIFTER OM DIG
14. COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIK
15. ÄNDRINGAR I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE
16. KONTAKTA OSS

Integritetsmeddelande för Forskningspersoner

Det här meddelandet beskriver specifik information om behandling av personlig information om registrerade vars data behandlas av Bristol Myers Squibb i samband med kliniska prövningar, observationsstudier samt andra forskningsprojekt.

1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING  
2. INFORMATION RÖRANDE DIG SOM VI KAN KOMMA ATT BEHANDLA
3. INFORMATIONSKÄLLOR OCH ANSVAR
4. VARFÖR VI HANTERAR DINA UPPGIFTER 
5. HUR VI MOTIVERAR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER 
6. VAR VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER
7. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER 
8. PERSONLIGA VAL: RÄTTIGHETER OCH ÅTKOMST TILL UPPGIFTER
9. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DIN INFORMATION OCH AVBRYTANDE AV DELTAGANDE I ETT FORSKNINGSPROJEKT
10. SKYDD AV UPPGIFTER – SÄKERHET
11. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSMEDDELANDE
12. KONTAKTA OSS