Integritetspolicy | Bristol Myers Squibb

Integritetsmeddelande Allmänhet

Klicka här för att hämta eller skriva ut ett exemplar av detta allmänna integritetsmeddelande från BMS.

Om du är vårdpersonal eller en deltagare i en klinisk studie eller ett forskningsprojekt som utförs av BMS kan du läsa våra övriga meddelanden här: Integritetsmeddelande för vårdpersonal | Integritetsmeddelande för patienter.

Vårt åtagande

Din integritet är viktig för oss på Bristol Myers Squibb (BMS). För oss handlar dataintegritet om mer än att bara efterleva lagar. BMS strävar efter att samla in, använda och dela uppgifter som vi erhåller om dig på ett sätt som stämmer överens med vårt företags värderingar, inklusive strikta etiska normer, integritet, inkludering, rättvisa och transparens. Vi har ett särskilt avsett internt team som granskar hur BMS får åtkomst till, samlar in, använder, delar, lagrar, överför, raderar och skyddar uppgifter om dig. BMS tillämpar rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du vill hävda dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på eudpo@bms.com eller så som beskrivs nedan för att få svar på dina eventuella frågor som inte besvaras i detta meddelande.

Integritetsmeddelande för Vårdpersonal

Klicka här för att hämta eller skriva ut ett exemplar av detta integritetsmeddelande för vårdpersonal från BMS.

Om du deltar i en klinisk studie eller ett forskningsprojekt som tillhör BMS kan du läsa vårt integritetsmeddelande för patienter.

Vårt åtagande

Din integritet är viktig för oss på Bristol Myers Squibb (BMS). För oss handlar dataintegritet om mer än att bara efterleva lagar. BMS strävar efter att samla in, använda och dela uppgifter som vi erhåller om dig på ett sätt som stämmer överens med vårt företags värderingar, inklusive strikta etiska normer, integritet, inkludering, rättvisa och transparens. Vi har ett dedikerat internt team som granskar hur BMS får åtkomst till, samlar in, använder, delar, lagrar, överför, raderar och skyddar uppgifter om dig. BMS tillämpar rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du vill hävda dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på eudpo@bms.com eller så som beskrivs nedan för att få svar på dina eventuella frågor som inte besvaras i detta Meddelande.

Integritetsmeddelande för Forskningspersoner

Det här meddelandet beskriver specifik information om behandling av personlig information om registrerade vars data behandlas av Bristol Myers Squibb i samband med kliniska prövningar, observationsstudier samt andra forskningsprojekt.

Integritetspolicy