Beta-thalassemi

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Tack vare forskningen som pågår förbättras behandlingsmetoderna kontinuerligt. Beta-thalassemi orsakas av en ärftlig skada i de gener som styr tillverkningen av hemoglobin. 

Thalassemi är ett samlingsnamn på en grupp ärftliga sjukdomar som orsakas av en defekt i en av de gener som producerar hemoglobin. Sjukdomen delas in i Alfa-thalassemi och Beta-thalassemi, beroende på vilken del av hemoglobinet som är felaktig.

Hemoglobin ger de röda blodkropparna deras färg och transporterar syre till kroppens olika vävnader. Sjukdomen leder till brist på hemoglobin som i sin tur ger blodbrist (anemi).

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och var du kan söka stöd för dig och dina närstående.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.