Fokus på forskning

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.

perti dish

Vi ger högsta prioritet åt att snabbt och effektivt utveckla produkterna i vår pipeline, med fokus på att möta behovet av nya innovativa mediciner. De senaste åren har vi utvecklat flera nya läkemedel till svårt sjuka patienter. Vår forskningsorganisation är därmed en av de mest produktiva i industrin.

2017 investerade vi 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling för att möjliggöra upptäckt och utveckling av nya mediciner. Fler än 100 forskningsprogram och substanser – representerade i alla stadier – tas fram i vår pipeline. Forsknings- och utvecklingsprocessen är tidskrävande och dyrbar. Det kan krävas investeringar på mer än 6 miljarder kronor och ta mer än 10 år för att utveckla en substans från laboratoriebänken till färdigt läkemedel.

För Bristol Myers Squibb innebär godkännandet av ett nytt läkemedel ofta bara början av en fortsatt ständig utveckling. Under den tid en medicin har patentskydd fortsätter vi att investera i vetenskaplig kompetens, för att ytterligare kunna fastställa läkemedlets roll i behandlingen av andra svåra sjukdomar. Även efter det första godkännandet av en ny substans kan varje läkemedel godkännas för ytterligare indikationer och sjukdomar.