På önskelistan 2024

När ett nytt år börjar väcks tankar och förhoppningar inför framtiden och det kommande året. Vi har frågat ett antal medarbetare och några samarbetspartners verksamma inom vård och hälsa – vad vill de se hända under året?

Thommen Chacko
Thommen Chacko >

Möt BMS Sveriges vd Thommen Chacko. Thommen berättar bland annat att han helhjärtat stödjer vår branschförenings Lif - de forskande läkemedelsföretagen prioriteringar för 2024.

Joseffa Moritz
Joseffa Moritz >

Joseffa Moritz är Head Corporate Affairs för BMS i Norden. Hon önskar en mer hållbar hälso- och sjukvård där patienter får den hjälp de behöver.

Jessica Lundström
Jessica Lundström >

Jessica Lundström är chef för samhällskontakter på BMS Sverige. Hon hoppas på skarpa och långsiktiga förslag som skapar bättre förutsättningar för att innovativa nya behandlingsalternativ når svenska patienter.

Kjell Ivarsson
Kjell Ivarsson (nationell cancersamordnare) >

I BMS önskelista berättar Kjell Ivarsson om sina önskningar för 2024. Kjell Ivarsson är nationell cancersamordnare hos Sveriges Kommuner & Regioner.

Therese Leijon
Therese Leijon (Ung cancer) >

I BMS önskelista berättar Therese Leijon om sina önskningar för 2024. Till vardags är Therese generalsekreterare för organisationen Ung Cancer och hon har ett brinnande engagemang för att göra unga vuxnas röster hörda.


Thommen Chacko

Möt BMS Sveriges vd Thommen Chacko. Thommen berättar bland annat att han helhjärtat stödjer vår branschförenings Lif - de forskande läkemedelsföretagen prioriteringar för 2024. Han önskar att läkemedelsindustrin erkänns som en bidragande sektor för Sveriges konkurrenskraft samt att detta återspeglas i kommande politiska prioriteringar och implementering av life science-strategin 2024.


Joseffa Moritz

Joseffa Moritz är Head Corporate Affairs för BMS i Norden. I BMS önskelista 2024 berättar Joseffa att hon önskar en mer hållbar hälso- och sjukvård där patienter får den hjälp de behöver. Mer kunskap, höga ambitioner och mer innovation behövs, menar hon.


Jessica Lundström

Jessica Lundström är chef för samhällskontakter på BMS Sverige. I BMS önskelista 2024 lyfter Jessica att hon hoppas på skarpa och långsiktiga förslag som skapar bättre förutsättningar för att innovativa nya behandlingsalternativ når svenska patienter.


Kjell Ivarsson (nationell cancersamordnare)

I BMS önskelista berättar Kjell Ivarsson om sina önskningar för 2024. Kjell Ivarsson är nationell cancersamordnare hos Sveriges Kommuner & Regioner. “2024 blir ett viktigt år när det gäller cancervården med patienten i fokus.”


Therese Leijon (Ung cancer)

I BMS önskelista berättar Therese Leijon om sina önskningar för 2024. Till vardags är Therese generalsekreterare för organisationen Ung Cancer och hon har ett brinnande engagemang för att göra unga vuxnas röster hörda.

Läs mer om tidigare års önskelistor