Cancer

Att få en cancerdiagnos väcker ofta stora frågor och tankar tar över – och du och dina närstående har en hel del information att ta in. Forskningen har tagit stora kliv framåt och allt fler som får cancer överlever sin sjukdom och kan leva ett långt liv. Vilken typ av cancer du har drabbats av och hur tidigt den upptäcks, avgör behandlingsform och prognos. 

Att leva med cancer

 

Det finns många olika typer av cancer och många olika typer av behandlingar. Bristol Myers Squibb bedriver forskning inom bland annat tumördiagnoserna malignt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud- och halscancer, urinblåse- och urinvägscancer. Vi bedriver även forskning inom blodcancerformerna multipelt myelom, myelodysplastiskt syndrom, mantelcellslymfom och follikulärt lymfom.

Din behandling är en viktig del av din vardag med cancer, men det är också viktigt att be om stöd och hjälp om du eller dina närstående behöver det. Hos din behandlande läkare kan du få information om vilka patientföreningar och anhörigföreningar som finns tillgängliga för just din diagnos.

Hos Cancerfonden hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.